This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Disponib nan: Angle | Panyòl | Kreyòl Ayisyen

Sant Planifikasyon
Kominikasyon Estratejik

Ede konsepsyon estrateji kominikasyon pou avanse politik òganizasyon w lan, defans ak objektif pwogram yo.

Fè yon vizit rapid nan sit la pou aprann pi bon pratik pou navige nan aprantisaj yo.

Ki jan yo itilize resous la

Anba a gen plizyè sijè aprantisaj pou ranfòse konpreyansyon ou genyen sou kominikasyon estratejik. Chak sijè gen ladan yon videyo fòmasyon kout ak resous adisyonèl tankou fason pou yo ak modèl. Dekouvri fòmasyon yo ansanm pou aprann konplè oswa eksplore sijè endividyèl yo pou yon eksperyans plis pèsonèl. Pa gen okenn move fason pou itilize sant sa a. Genyen tou yon zouti entèaktif kote ou ka bati yon plan kominikasyon pou òganizasyon w lan.

Kreye plan kominikasyon w

Sèvi ak zouti entèaktif nou an pou kreye yon plan kominikasyon pou òganizasyon w lan.

Sijè Aprantisaj

Klike sou yon sijè aprantisaj pou jwenn aksè nan kourikoulòm nan, ki tout enkli:

Apèsi sou sijè a

Videyo fòmasyon

Resous Sipòte

Ou pa wè yon sijè aprantisaj oswa ou pa gen kesyon sou kijan pou itilize sant la? Imèl nou nan communications@wkkf.org.

Pataje resous sa a