This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Sijè 8

Kominikasyon Gouvènman

Dirijan nan gouvènman ak ajans yo kreye règleman, pataje finansman epi mete sou pye pwogram ki gen enpak sou kominote nou an, ki fè l endispansab pou òganizasyon benevòl yo kominike epi pale ak dirijan nan gouvènman ki nan tout nivo. 

Pataje resous sa a

Eksplore Tout Sijè